Posledný aprílový deň už tradične v našom zariadení patrí stavaniu mája. V období staroveku boli máje údajne ochrancami pred zlými duchmi a chorobami, symboly víťazstva nových energií jari nad zimou. Tradícia sa vyvíjala – máj sa stal prejavom lásky, záujmu a prejavom úcty…