Úcta k starším

Keďže mesiac úcty k starším stále trvá, našich seniorov sme obdarili krásnym vystúpením detičiek z MŠ Ľ. Štúra pod vedením p. učiteliek Matvejovej a Džumanovej a v hudobnom doprovode p. Hanina. Za prípravu školákov z III. základnej školy ďakujeme p. učiteľkám Poperníkovej a Kizovej.