Vítame jar….

V apríli sme sa venovali písaniu kraslíc, ktorými sme vyzdobili námestie nášho krásneho mestečka.

Pracovníčky z Podduklianskej knižnice nám prišli prečítať o veľkonočných zvykoch, obyčajoch a tradíciách z rôznych krajov Slovenska.

Oboznámili sme sa aj s produktami, ktorými vieme zmierniť únavu, bolesť svalov a kĺbov. Našim seniorom nie sú ľahostajné osudy ľudí s onkologickými ochorením – Deň narcisov – Liga proti rakovine.

Kvetná nedeľa – Svätenie bahniatok – symbol života, symbol Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou.

Symbolom Veľkej noci je aj veľkonočný baránok, ktorého si naši seniori svojpomocne upiekli aj vyzdobili.