Bohoslužba

Dňa 17.06.2019 sa konala pravoslávna liturgia pod vedením Mgr. Semanca -oslava cirkevného sviatku Sošestvije svjataho ducha.