Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie

Riaditeľ:  PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.

Telefón mobilný: (+421) 905 636 073
číslo aktívne: 08:00 – 16:00 hod. /pracovné dni/

Sociálny pracovník pre prvý kontakt
Mgr. Miriam Saksová – (+421) 948 087 592
Číslo aktívne: 08:00 – 16:00 hod. /pracovné dni/

Zariadenie pre seniorov – sociálny pracovník
Mgr. Mária Kušnírová – (+421) 940 948 862
Číslo aktívne: 08:00-16:00 hod. /pracovné dni/

Špecializované zariadenie – sociálny pracovník
Mgr. Sylvia Anderková – (+421) 940 948 861
Číslo aktívne: 08:00-16:00 hod. /pracovné dni/

Mgr. Daniela Andraščíková – (+421) 947 951 052
Číslo aktívne: 08:00-16:00 hod. /pracovné dni/

Sestra v Zariadení pre seniorov

Bc. Andrea Gáborová – (+421) 940 948 863
číslo aktívne: NONSTOP

Veronika Knutová, dipl. s. (+421) 940 649 979
číslo aktívne: NONSTOP

Koordinátor ošetrovateľských procesov

Mgr. Anna Lukáčová Havrilová – (+421) 948 772 488
číslo aktívne: NONSTOP

Sestra v Špecializovanom zariadení

Daniela Čurová – (+421) 940 948 864
Mgr. Zdeno Hliva – (+421) 940 948 865
číslo aktívne: NONSTOP

  • Naša adresa

   Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov

  • Telefónny kontakt

   Telefón recepcia: 051/324 00 42

  • Pracovná doba

   Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod.

  • Email

   atriumpresov.no@gmail.com

Denný stacionár Svidník

Riaditeľ:  PhDr. Slavko Poptrajanovski, PhD.

Telefón mobilný: (+421) 905 636 073
číslo aktívne: 08:00 – 16:00 hod. /pracovné dni Ut. a Štv./

Inštruktor sociálnej rehabilitácie – koordinátor  tímu

Ing. Monika Pustá 
Tel. kontakt: (+421) 911 504 002

Číslo aktívne: 08:00-16:00 hod. /pracovné dni/

Sociálny pracovník

Mgr. Miroslava Bačišínová
Tel. kontakt: (+421) 911 504 002

Číslo aktívne: 08:00-16:00 hod. /pracovné dni/

   • Naša adresa

    Duklianska 25, 089 01 Svidník

   • Telefónny kontakt

    Telefón recepcia: 054/752 48 94

   • Pracovná doba

    Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod.

   • Email

    atrium.no@gmail.com

Fakturačné údaje

Názov: Atrium  n.o.
Adresa: Dilongova 7366/15, 080 01 Prešov
Štatutár: Mgr. Adriána Gmitterová
IČO: 45745692
DIČ: 2120055003
IBAN: SK 22 0200 0000 0036 1350 7959

Napíšte nám