Darujte nám 2% z dane za rok 2023

Názov organizácie:
Atrium n.o.
Dilongova 7366/15
080 01 Prešov                                                                                

Právna forma:
Nezisková organizácia

IČO:
45 745 692

IBAN:
SK22 0200 0000 0036 1350 7959

SRDEČNE

ĎAKUJEME